Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko
NIP: 925-206-45-82, REGON: 080285747

Tel./fax: 68 352 41 45
Tel. 68 414 53 91
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
PN-CZ: 7:30-15:00
PT: 7:30-13:00
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
Uwaga. Nastąpiła zmiana adresu oraz telefonów Biura Stowarzyszenia
Biuro znajduje się przy ul. Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.
Numery kontaktowe to 68 414 53 91 oraz 68 352 41 45.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Sławie przy ul. Henryka Pobożnego 10 (sala posiedzeń), odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
  2. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 9. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 11. Ewentualny wybór członków Rady w związku  z prowadzonym rejestrem interesów członków organu decyzyjnego i brakiem możliwości wyboru operacji przez obecny skład Rady.
 12. Podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekty uchwał dostępne będą się na stronie internetowej www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z planowaną zmianą Statutu Stowarzyszenia uchwałę podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, jednakże obszar każdej jednostki samorządu terytorialnego, która jest członkiem Stowarzyszenia powinien być reprezentowany na tym Zebraniu przez co najmniej jednego członka.

Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013