Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko
NIP: 925-206-45-82, REGON: 080285747

Tel./fax: 68 352 41 45
Tel. 68 414 53 91
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
PN-CZ: 7:30-15:00
PT: 7:30-13:00
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
Uwaga. Nastąpiła zmiana adresu oraz telefonów Biura Stowarzyszenia
Biuro znajduje się przy ul. Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.
Numery kontaktowe to 68 414 53 91 oraz 68 352 41 45.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Sławie przy ul. Henryka Pobożnego 10 (sala posiedzeń), odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
  2. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 9. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 11. Ewentualny wybór członków Rady w związku  z prowadzonym rejestrem interesów członków organu decyzyjnego i brakiem możliwości wyboru operacji przez obecny skład Rady.
 12. Podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekty uchwał dostępne będą się na stronie internetowej www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z planowaną zmianą Statutu Stowarzyszenia uchwałę podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, jednakże obszar każdej jednostki samorządu terytorialnego, która jest członkiem Stowarzyszenia powinien być reprezentowany na tym Zebraniu przez co najmniej jednego członka.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - LGD informuje, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r., (środa) o godzinie 1200, w sali narad Urzędu Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

1.       Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

3.       Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.

4.       Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.

5.       Przyjęcie porządku obrad.

6.       Przedstawienie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.

7.       Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnych Kryteriów Wyboru.

8.       Przyjęcie Uchwały w sprawie przejęcia rezygnacji Członków Rady.

9.       Zgłoszenia Kandydatur do Rady – do Komisji Skrutacyjnej.

10.   Prezentacja Kandydatów do Rady.

11.   Głosowanie na Członków Rady.

12.   Przyjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD o dwóch członków.

13.   Sprawy różne.

14.   Zamknięcie obrad.

 

UWAGA!           

W przypadku braku wymaganej liczby członków zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności NWZC w pierwszym terminie. Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich. Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymają mandatu do głosowania bez uregulowanych składek członkowskich.

 

Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013